ERP Otomasyonu Modülleri

Genel Muhasebe

 • Mahsup, Tahsil ve Tediye Fişleri
 • Masraf Yeri
 • Bilanço ve Kar-Zarar Tabloları
 • Detaylı ve Dövizli Mizan
 • Dövizli ve Standart Hesap Ekstresi
 • Yansıtma ve Kur Farkı İşlemleri
 • Beyannameler
 • E-Fatura ve E-Defter
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar

Malzeme Yönetimi

 • Malzeme Özellik Setleri
 • Marka ve Kategori Tanımları
 • Varyant Takip Sistemi
 • Seri Takip Sistemi
 • Karma Koli ve Set Menü Tanımları
 • Depolar Arası Transfer İşlemleri
 • Spot ve Aylık Sayım İşlemleri
 • Barkod İşlemleri
 • Kritik ve Optimum Stok Kontrolü
 • Free Malzeme Yönetimi
 • Yavaş Hareket Eden Stok Kontrolü
 • Barkodlu Transfer İşlemleri
 • Fason Takip İşlemleri ve Raporları
 • Maliyet Raporları
 • Üretim Kullanım Raporları
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar

Satın Alma

 • Malzeme Alış Fiyat Tanımlamaları
 • Satın Alma Sözleşmeleri
 • Talep ve Teklif
 • Toplu Talep Oluşturma ve Talep Takip İşlemleri
 • Sipariş, İrsaliye ve Fatura
 • Satın Alma Kontratlarından Fiyat Farkı Oluşturma
 • Sipariş Bazlı Mal Alım İşlemleri
 • İndirlecek KDV, KDV Listesi, KDV Tevkifat Listesi
 • Satın Alma Faturaları Fiyat Kontrol Raporu
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar

Satış ve Dağıtım Yönetimi

 • Plasiyer, Departman Tanımlamaları
 • Perakende Satış, İade İşlemleri
 • Replikasyon Yönetimi
 • Kampanya Tanımları
 • Perakande Stok Yönetimi ve Satış Raporları
 • Ürün Sorgulama ve Ürün Kataloğu
 • Teklif Yönetim Sistemi
 • Sözleşme
 • Sipariş, İrsaliye ve Fatura
 • Sevkiyat Planlama
 • Mobil İşlemler
 • Mamül Maliyet İşlemleri
 • Satış Noktası Yönetimi
 • Satış Ciro Kontratları ve Kar Marjı Tanımları
 • Sipariş Bazlı Toptan Satış İşlemleri
 • Tedarikçi / Üretici Bazlı Satış Raporları
 • Satış Bütçe Tanımları ve Raporları
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar

Finans Yönetimi

 • Cari Hesap Yönetimi
 • Kasa Yönetimi
 • Banka Yönetimi
 • Çek & Senet Yönetimi
 • Yaşlandırma Raporu
 • Özet Adat Raporu
 • Borç Dağılım Raporu
 • Ödeme Planları
 • Kur Farkı İşlemleri
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar

Dış Ticaret Yönetimi

 • İthalat Dosyaları
 • İhracat Dosyaları
 • Döviz Kredileri
 • Dahilde İşlem İzin Belgeleri
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar

İnsan Kaynakları

 • Sicil ve Departman Tanımları
 • Mesai ve Ek Ödeme Tanımları
 • İzin Hakediş Takibi
 • Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri
 • Pdks Sistemi Entegrasyonları
 • E-Bildirge Oluşturma ve Otomatik Yükleme
 • Ücret Pusluları
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar

Sabit Kıymet

 • Sabit Kıymet Tanımları
 • Sabit Kıymet Grup Tanımları
 • Amortisman İşlemleri
 • Sabit Kıymet Amortisman Entegrasyon İşlemeri
 • Sabit Kıymet Sipariş, İrsaliye ve Fatura İşlemleri
 • Amortisman Defteri
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar

Üretim Yönetimi

 • İş İstasyonu, Kaynak, Makina Sicil Tanımları
 • Operasyon,Rota Tanımları
 • Ürün Ağacı,Reçete Tanımları
 • Zaman Planlama
 • Barkodlu Üretim Takibi
 • Kayıp Zaman Takipi
 • İş Etüdü,Veri Toplama
 • Verimlilik ve Performans Yönetimi
 • Fason Üretim Takibi
 • Kalite Kontrol Takibi
 • Hammadde Kontrol Mekanizması
 • Maliyet Takibi
 • Onay Mekanizması ve Uyarı Sistemi
 • Standart ve Kullanıcı Tanımlı Analizler, Raporlar ve Formlar
Comodo SSL